A SECCISN DE HUMOR


NESTA SECCISN APARECERAN DIVERSAS IMAXES CARICATURIZADAS DE PEROSOEIROS BEN COQECIDOS NOS EIDOS ONDE NOS ADOITAMOS MOVER A COTMO, POR AGORA, OS TRABALLOS SE MOSTRAN NA SEGUINTE TABOA;


O PROFESOR PARDEIRO


O PROFESOR MODESTO


O PROFESOR FACAL


O PROFESOR MOURELO


O NOSO "QUERIDO ALCALDE"


O PROFESOR PEREIRA


AS CARICATURAS FORON REALIZADAS POR Tomas Cuesta Gonzalez"CSMIC SOBRE O TABAQUISMO NO CENTRO ESCOLAR.


E AGORA, UN EXTRA, MIRADE ISTE CRUCIGRAMA: