De catro a catro, Manuel Antonio
Follas sen data dun diario de abordo

Toda humilda belleza, Noriega Varela Os lobos, Ánxel Fole
Ao capitán D. Augusto Lustres Rivas, en lembranza das navegacíons feitas á par
(explicación da dedicatoria do libro)
Explicación do título e do subtítulo
poemas comentados para alumnado de Literatura Galega  

Todos os poemas están perfectamente explicados por Manuel Castelao en Manoel-Antonio De catro a catro, Laiovento, 2010
INTENCIÓNS // A FRAGATA VELLA // TRAVESÍA // OS CÓBADOS NO VARANDAL // SOS // ...AO AFOGADO // GUARDA DE 12 A 4 // RECALADA // NAVY BAR // BALADA DO PAILEBOTE BRANCO // O CARTAFOL DO VENTO // LIED OHNE WÖRTE // A ESTRELA DESCOÑECIDA // CALMA DE 6 A 8 // DESOBERTA // LECER // S.O.S. // AO REVERSO DA NOITE // ADEUS
Castelao

Mar: 20 veces, Vela/s: 15 veces, Mesmo/a: 14, Sol: 11, Estrela/s: 11, Ronsel: 9, Mariñeiro: 7, Barco: 7, Adeus: 7, Sempre: 5,Velamio: 4, Naufraxo: 4 (plabras clave repetidas no libro)

En 1928 escribiu Otero Espasandín: De catro a catro é a rebelión dun mar non visto aínda por ninguén. Un mar puro sen ribeiras nin costas, perdido entre as constelacións.

Débedas con: Ricardo Carballo Calero, Xosé Ramón Pena, Román Raña, Xosé Luís Axeitos, Claudio Rodríguez Fer, Manuel Castelao ...

Na literatura catalá o poeta Joan Salvat-Papasseit ten moitas semellanzas con Manoel Antonio

Anxo González Guerra, Vitoria Ogando Valcárcel, 2005-2015

Museo Manuel Antonio na súa casa de Rianxo, aberto en marzo de 2011

Museo

Museo

<