ma

anterior

índice

seguinte

A ESTRELA DESCOÑECIDA (Manuel Antonio, De catro a catro)

13º poema do libro. Despois das intencións, o barco, a travesía, a contemplación, a soidade, o afogado, a garda, o peirao, o bar, a balada, o cartafol do vento, a canción, vén agora a estrela.

Diálogo coa estrela que é testemuña apenada dos naufraxios no mar (noutros poemas aparecía o mariñeiro descoñecido, agora a estrela descoñecida). Ambiente nocturno.

......Eu vinte decote acobadada acobadada continuamente apoiada nos cóbados. Suxeito eu e ti aplelativo (como no 2º poema cando se dirixía á fragata vella)
naquela fiestra parodia do típico da muller apoiada na fiestra
........................-tan a trasmán! a trasmán: descolocada, fóra de lugar
......que penduraches dunha constelación en Intencións o pailebote penduraba dos puntos cardinais, en Navy Bar penduraban os atlas das horas
Imaxe vangardista moi plástica: a estrela asomada na fiestra do ceo, apoiada nos cóbados e colgando dunha constelación

O horizonte arrincaba cada día outra vez a referencia ao horizonte, a paisaxe mariña
......para ti o paso do tempo
......a folla de almanaque dunha vela almanaque de follas brancas como as velas. De novo as follas/velas do almanaque par o paro o avance temporal

Pero nunca se enmallou enmallarse: enredarse
na falsa rede dos mapas celestes as estrelas e constelacións
a túa loura virxindade non te deixaches enganar. A cor loura repítese nos poemas deste libro para as estrelas e a feminidade
..................Cómplice a noite ambiente nocturno, sen luz onde reina a estrela
..................engaiolaba o sextante dos mariños engaiolaba: enganaba, seducía ; sextante: instrumento para determinar a posición mediante a medición de ángulos
..................inxenuas perversións catalogadas inxenuas xa mitiga perversións e catalogadas, coñecidas, sempre sen que haxa novidade, ilusión

......Viúva reiterada de tódolos vinte anos a estrela como viúva, compañeira que prepara os funerais. Personificación da estrela
que os mariñeiros repiten a morte sempre igual, repetida
cada volta que afogan nos naufraxios repetidos
......Endexamais souberon os cadáveres sen rumbo os cadáveres perdidos
que ti os amortallabas co teu ollar a túa luz, acompañábaos e preparábaos para a sepultura

Emproáramos a meia noite coller dirección, dirixir un barco ancorado proa ao vento, neste caso cara á noite. Agora o suxeito poético nós maioritario no libro
......A sotavento da nosa singradura sotavento: lado contrario a onde sopra o vento; singradura: a travesía
vai decote unha nube desarbolada vai sempre unha nube; desarbolado: cos paos e vergas desarmados, arrombados, coma se fose un barco
......Coa súa esponxa de sombra
......borrou para sempre o teu mudo perfil a nube escureceu a estrela. De novo personalizada: mudo perfil. Para sempre: irremediable

......A alba nova sorprendeume chega o novo día, a alba
......cacheando entre os luceiros procurando entre as luces dos astros
unha despedida que se me perdeu. o adeus, a despedida continua nos poemas do libro

Poema cantado por César Morán

Trazos da poética máis tradicional:
-Imaxes ligadas á realidade: a nube
- Suxeito poético eu/nós, que dialoga cun ti, a estrela .

Trazos máis vangardistas:
-As imaxes: loira virxindade.
-Ausencia de puntuación.
-Ausencia de ritmo.
-Léxico culto: sextante. Léxico mariñeiro: emproar, sotavento.
-A disposición gráfica: tan a trasmán.
-Introdución de incisos: entre guións.

Contribúe co teu comentario ou suxestión

Anxo González Guerra e Vitoria Ogando Valcárcel

Véxase agora o poema de Manuel Antonio:

A ESTRELA DESCONECIDA

......Eu vin-te decote acobadada
n-aquela fenestra
........................-tan a trasmán!
......que penduraches d'unha constelación

O horizonte arrincaba cada día
......pra tí
......a folla d'almanaque d'unha vela

Pero nunca s'enmallou
n-a falsa rede d'os mapas celestes
a tua loira virxindade
..................Cómplice a noite
..................engayolaba o sestante d'os mariños
..................inxenuas perversións catalogadas

......Viuva reiterada de todol-os vinte anos
que os mariñeiros repiten
cada volta que afogan
......Endexamais souberon os cadavres sin rumbo
que tí os amortallabas c'o teu ollar

Emproáramos a meia noite
......A sotavento d'a nosa singladura
vai decote unha nube desarbolada
......C'a sua esponxa de sombra
......borrou pra sempre o teu mudo perfil

......A alba nova sorprendeu-me
......cacheando antre os loceiros
unha despedida que se me perdeu.

Todos os poemas están perfectamente explicados por Manuel Castelao en Manoel-Antonio De catro a catro, Laiovento, 2010