Lingua internacional e convencional creada en 1887 polo polaco Zamenhof. De gramática, fonética e léxico simples, ten moitos seguidores polo mundo.

Esperanto é o pseudónimo do seu autor: o que espera.