1) Texto tomado de Galicia-Suroeste.com:

HISTORIA:

 

O tío Feliciano “O Lustres” fora  amigo e compañeiro de navegación do capitán da mariña mercante don Augusto Lustres Rivas.

 

O capitán Lustres mandaba o pailebote (paquebote) Constantino Candeira botado nos estaleiros da empresa Candeira Pérez Hnos. (Constantino e Matías Candeira Pérez) en 1915.

Momento da botadura do pailebote “Constantino Candeira” de 300 TRB no Pasaxe (Camposancos) en 1915. Foi un acontecemento “multitudinario” como ó demostran as fotografías feitas polo fotógrafo Mariano Jiménez Huete

 

Este pailebote de tres paos quedou varado no baixo “Robaliseira” do 10 ao 11 de xaneiro de 1924, en plena galerna e con fortes correntadas do río Miño. Preto dos mesmos estaleiros Castro Barcia, onde quedaron os restos do buque de pesca “Lustres”  que hoxe mencionamos.

 

O capitán Augusto Lustres Rivas foi famoso debido ó libro de poesías da autoría de don Manuel Antonio Pérez Sánchez, máis coñecido como Manuel Antonio.

 

2) Reprodución do barco que figura no Museo Manuel Antonio de Rianxo (aberto no 2011)

Constantino Candieira