Isaac Díaz Pardo, homenaxe de ogalego.eu
Vídeos para Lingua Galega e Literatura
1º ESO. Proxecto Abalar
qr

 

Lecturas en galego recomendadas desde os 12 anos


bandeira Zapatillas rotas, Xabier Quiroga, Xerais, 400 páxs, Comentario


12-13 anos: 1º ESO


13-14 anos: 2º ESO


14-15 anos: 3º ESO


15-16 anos: 4º ESO


16-17 anos: 1º Bacharelato


17-18 anos: 2º Bacharelato


+ de 18 anos: xente madura

E un bo ensaio:

(Recomendación enviada por Fernando Ferrovello: algunha das obras de Rei Ballesteros e Os leopardos da lúa, de Ramiro Fonte).


2005-2015