Rosalía de Castro
Daniel A. R. Castelao

qr

libro1

Indice completo de ogalego.eu


A maioría dos exercicios teñen ao final a ligazón á solución. O recomendábel é facer o exercicio en papel e logo corrixilo. A maioría dos textos son exercicios abertos. Non se achegan solucións. No test (cultura, frases), etc. cada pregunta ten a solución.
Most of the exercises include a link to the key. It is recommended to first write down the exercises and then correct the errors. Most of the texts are open-ended exercises for which no key is provided. In the quizzes, etc. each question links to the key.
La plupart des exercices ont à la fin le lieu à la solutiion. Le plus recommendable est de faire l´exercice en papier et ensuite corriger les erreurs. La plupart des textes sont des exercices ouverts. Le site n´apporte pas de solutions. Dans les test etc. chaque question a le lieu à la solutinon


A maioría dos exercicios de ogalego.eu están incluídos nos materiais ofertados polo Proxecto Abalar da Xunta de Galicia

Licença Creative Commons
Galego: exercicios e pseudónimos de Anxo González Guerra e Vitoria Ogando Valcárcel é licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Uso não-comercial-Compartilhamento pela mesma licença 3.0 Unported.


Índice completo de ogalego.eu exercicios: