1. Vos: complemento indirecto.
 2. Vos: complemento directo.
 3. Vos: complemento indirecto; lo: complemento directo.
 4. Se: pronominal; vós: suxeito.
 5. Me: complemento indirecto; as: complemento directo.
 6. Ti: suxeito; che: complemento indirecto.
 7. Lles: complemento indirecto; las: complemento directo; me: complemento indirecto.
 8. Eles: suxeito; se: reflexivo.
 9. Che: complemento indirecto; as: complemento directo.
 10. Vostede: suxeito.
 11. Comigo: complemento circunstancial; lle: complemento indirecto; o: complemento directo.
 12. Te: complemento directo; te: reflexivo; nós: complemento circunstancial.
 13. Che: solidariedade; lles: complemento indirecto; lo: complemento directo.
 14. Che: solidariedade; vos: solidariedade.
 15. Ela: complemento directo; na: complemento directo.
 16. Lles: complemento indirecto; te: complemento directo.
 17. Vós: suxeito; vos: pronominal.
 18. Me: complemento indirecto; os: complemento directo; che: complemento indirecto.
 19. Se: pasiva reflexa.
 20. Se: reflexivo; si: reflexivo.
 21. No: complemento directo; te: pronominal.
 22. Convosco: complemento circunstancial; nós: suxeito.
 23. Che: complemento indirecto; o: complemento directo.
 24. Lle: solidariedade; me: complemento indirecto.
 25. Los: complemento directo.
 26. Che: solidariedade; me: interese.