a) Tratando de ti a un interlocutor.

 1. Vaia zarandón que che caeu esta noite!
 2. O meu rapaz case non che proba bocado.
 3. Algúns fóronche ao cine ver A lingua das bolboretas.
 4. Hoxe téñoche ganas de ver a Minia.
 5. Canto che me doeu onte a barriga!

b) Tratando de vostede a un interlocutor.

 1. Que si, que lle caían folerpas coma puños!
 2. A min pouco lle me gustan, tanto a caza coma a pesca.
 3. Fíxoselle alcohólico de tanta cervexa.
 4. “Antes habíalle máis decencia”, dixo o Martiño.
 5. Contóulleme cada mentira, ese lampantín!

c) Tratando de ti a varios interlocutores.

 1. Non vos fumo porque prexudica a saúde.
 2. Haivos un libro que trata diso.
 3. Vaia sorte que vos tiveron o Paulo e o Moisés coa quiniela!
 4. O mestre nunca me vos colleu polas orellas.
 5. Onte case vos nevaba.

d) Tratando de vostede a varios interlocutores.

 1. Alba estúdalles a lingua deste cornello da Península.
 2. Varios deles fóronlles de vacacións a unha casa rural do Incio.
 3. Onte rinlles moito cos chistes de Currás.
 4. Merqueilles unhas cortinas moi fermosas en Camariñas.
 5. Voulles mudar da casa para unha rúa peonil.

e) Nestas frases pódese colocar o pronome de solidariedade?.

 1. Non, o suxeito é a 2º persoa.
 2. Si. Por exemplo: Marco Polo si que vos viaxou polo mundo!
 3. Si. Por exemplo: Como lle mudaron os tempos!
 4. Non, o suxeito é a 2º persoa.
 5. Non, o suxeito é a 2º persoa.