1. te: encabezada por que.
 2. che: oración subordinada.
 3. te: encabezada por partícula exclamativa.
 4. lle: oración subordinada e interpolación da negación.
 5. lo: despois de infinitivo.
 6. cho: oración desiderativa con suxeito anteposto.
 7. te:oración desiderativa con suxeito anteposto.
 8. te: agora equivale a axiña.
 9. te: agora equivale a neste momento.
 10. che: logo equivale a axiña.
 11. che: logo equivale a despois, máis tarde.
 12. me: oración subordinada.
 13. che: por desprazamento do obxecto directo.
 14. me: por desprazamento do obxecto directo.
 15. no: regra xeral. o: pola lonxanía e inciso entre o nexo e verbo.
 16. o: pola énfase na deíxe do adverbio. lo: despois de infinitivo (tamén pódelo coller).
 17. lo: agora o adverbio indica unha mera circunstancia de lugar. lo: despois de infinitivo.
 18. lles: pola anteposición do predicativo.
 19. me: oración subordinada e interpolación da negación.
 20. cho: encabezada por un indefinido.
 21. che: por desprazamento do obxecto directo.
 22. che: por regra xeral, antonte non provoca anteposición.
 23. se: por regra xeral, moitos non provoca anteposición. se: por estar lonxe da subordinación.
 24. me: oración subordinada e interpolación da negación.
 25. che: por regra xeral, despois non provoca anteposición.