1. Ben, dismo ti e eu créoo, mais se mo conta Pepe non llo creo, que non me fío del
 2. Ponte no meu sitio, se llelo conto aos meus amigos non vou quedar moi ben con ela, non lle gusta nada que se conten os seus segredos
 3. Onte non o/a vin en Balaídos, non sei por onde anda estes días, botámolo/a de menos no traballo
 4. Coñézoo/a ben, móvese en ambientes especiais e rise dos que non lle entendes as súas mensaxes
 5. Eu non te vexo traballando aí, como te coñezo desde hai moito podo saber come te van tratar e creo que te vas enfadar moi pronto
 6. Déixallelo ás miñas compañeiras, que elas o saberán apreciar mellor ca min, asegúrocho
 7. Pona enriba da mesa, colócala con coidado e despois límpala ben
 8. Os medios dinnos o que debemos pensar, que debemos calar ou como o debemos dicir
 9. Senta ben, non mo poñas difícil que non te quero castigar outra vez
 10. Aínda que llo regale á miña tía non me van poñer mellor cara, elas sempre o ven todo ao revés
 11. Se cho digo non mo cres
 12. Quen me condenaron antes do xuízo
 13. O depósito de gasolina, énchollo ou lévao como está?
 14. Pono e ponllo ao teu acompañante (o cinto de seguridade)
 15. Eses cartos acabaron repartíndoos os corruptos // acabáronos repartindo
 16. Gustouche a película Lendas de paixón?
 17. As mazás cominas eu, o mesmo que as mercou
 18. Podo(che) asegurar che que o vin no partido
 19. Asegúrate ben de que lle podes gañar o partido
 20. Díxenche, repítoche e direiche que nunca te amei nin te amarei
 21. Por que mo ocultas se dis que non che importa nada?
 22. O millo? Aínda non llelo venderan aos gandeiros
 23. Este meniño non fala porque lle comeu a lingua un rato
 24. Desta vez vante destinar/van destinarte a Medina de Pomar en Burgos
 25. Agora déixoo deitado na cama lendo correos na Internet
 26. Gústame o Tour de Francia aínda que o vexo pouco porque me coincide coa sesta