1. Lembro que te ollou fixamente.
 2. Esa luz non é boa para che proxectar/proxectarche a imaxe.
 3. Cando ías polo carreiro, a silva rachouche a camisa.
 4. Aquel barbeiro non te rapou a xeito.
 5. Nunca te convencerá de marchar.
 6. Non confíes máis nese amigo, vendeute na primeira ocasión.
 7. E eu que te coidaba máis esperto!
 8. Cibrán rexeitouche os argumentos aquel día.
 9. Non sei se che salientei ben o que me interesaba.
 10. Esa desgraza marcoute para o resto da vida.
 11. Moito che/te quere aínda que non o recoñezas.
 12. Non fagas caso cando che sorría así.
 13. Coidado coa praia, pódete torrar/torrarte o sol.
 14. Foi un veciño quen te/che axudou a subir á maceira.
 15. Hoxe gañouche o Pedro, tes que xogar mellor.
 16. Bateu tan forte que che fendeu a porta.
 17. A cámara enfocoute perfectamente esta vez.
 18. Non traio nada para ti, este ano esqueceute o xefe.
 19. Ese viño embebedoute sen te dares/dáreste conta.
 20. Onde te colocaches para saíres tan ben na fotografía?
 21. Repítoche o que xa che contara na festa.
 22. Tal labazada che deu que te chantou no chan.
 23. Estabas tan doente que te tiñan que espir/tiñan que te espir/ tiñan que espirte e todo.
 24. Xa ao entrares, recoñecinte pola voz.
 25. Xa estou cansa de che dicir/dicirche que ese guindastre te pode esmagar/esmagarte se te pos aí.
 26. Seica che dixo o bispo que te podías retirar/retirarte cando che parecese mellor.
 27. Como che latexa o corazón, non te asustes, que non é para tanto!
 28. Non te quixen magoar/magoarte, perdoa.
 29. Non fas máis que te illar/illarte dos compañeiros, teste que sentir/tes que te sentir/tes que sentirte cómodo e deixarte levar polo bo humor.
 30. Vouche quentar/quentarche a auga para que te poidas bañar/bañarte axiña.
 31. Canto te amou mentres non o consumiu a enfermidade!
 32. Penseiche arranxar/pensei arranxarche o cuarto canto antes.
 33. Xa escampou, déixoche o paraugas onde estaba.
 34. En canto che vendeu a dorna o señor Pedro?
 35. Si, home, botoute fóra por che soar/soarche o móbil.
 36. Ben me lembro de cando che bateu cun croio na cabeza.
 37. Esas cores tan fortes pódenche producir/producirche molestias na vista.
 38. Se non deixas de facer trasnadas, voute ter que pexar/vou terte que pexar /vou ter que te pexar/vou ter que pexarte como a un cabalo.
 39. Hai que ver o ben que te agasallaron hoxe.
 40. Que che receitou dona Inmaculada, esa doutora que tan ben che cae?
 41. Por ires ás arrasadeiras malloute o pai.
 42. O luns caíanche uns lóstregos arrepiantes.
 43. Que ben che recende a roupa!
 44. A nugalla non te deixa erguer a tempo.
 45. Retírate de aí ou guíndote á auga.
 46. Case che oín todo.
 47. Ponte a comer e que che aproveite!
 48. Que che augurou a túa fada madriña?
 49. Mañá recollereiche os libros.
 50. Dareiche un aprobado para que te alegres.
 51. Entón puxareite e ti farás como que caes.
 52. Senta aí e non te movas, que che vou procurar/procurarche un calmante.
 53. Demasiado che sorriu a fortuna este Nadal, non te fagas o parvo.
 54. Tal vez che xurdan novas posibilidades, vaite preparando/preparándote.
 55. Quen te pariu, que te lamba!
 56. O que te afundiu foi unha vaga.
 57. A crise afundiuche a empresa.
 58. Atopeite a rillares no chocolate.
 59. Andábache un rato comendo/coméndoche no queixo.
 60. Sempre te lembrarei, pase o que che pase/páseche o que che pase!
 61. Ese médico sandoute e nada che pediu a cambio.
 62. Os reféns saíronche ilesos do banco.
 63. Xamais te tratarei como un escravo, non te queixes.
 64. Por che cantarmos/cantármosche esa cantiga, puxéronnos unha multa.
 65. Se cadra, foron os toxos os que te espiñaron.
 66. Meteute nun portal e tirouche a carteira.
 67. De seguiren así, pouco che van regalar/regalarche.
 68. O vento rachouche a saia e deixoute toda esfarrapada.
 69. Como te distribuíron na aula? Que lugar che correspondeu?
 70. Saudeite cando te dispuñas a cantar.
 71. Algúns procurábante para che entregar/entregarche un presente.
 72. Se che proe, ráñate.
 73. Non te deixou falar.
 74. Ese resolio mellorarache a voz.
 75. Por que che/te chaman maragato?
 76. Díxenche, dígoche e direiche que te/che quixen, quérote/che e querereite/che como nunca ninguén te/che quixo a ti.
 77. Se che saíron ben todas as frases, conténtate, que xa sabes diferenciar te de che.