1. Cando ía polo carreiro, a silva rachoulle a camisa.
 2. Aquel barbeiro non o/a rapou a xeito.
 3. Nunca o/a convencerá de marchar.
 4. Que non confíe máis nese amigo, vendeuno/na na primeira ocasión.
 5. E eu que o coidaba máis esperto!
 6. Cibrán rexeitoulle os argumentos aquel día.
 7. Non sei se lle salientei ben o que me interesaba.
 8. Esa desgraza marcouno/na para o resto da vida.
 9. Moito lle/o/a quere aínda que non o recoñeza.
 10. Que non faga caso cando lle sorría así.
 11. Coidado coa praia, pódeo/a torrar//pode torralo/la o sol.
 12. Foi un veciño quen o/a/lle axudou a subir á maceira.
 13. Hoxe gañoulle o Pedro, ten que xogar mellor.
 14. Bateu tan forte que lle fendeu a porta.
 15. A cámara enfocouno/na perfectamente esta vez.
 16. Non traio nada para el/ela, este ano esqueceuno/na o xefe.
 17. Ese viño embebedouno/na sen se dar/darse conta.
 18. Onde se colocou para saír tan ben na fotografía?
 19. Repítolle o que xa lle contara na festa.
 20. Tal labazada lle deu que o/a chantou no chan.
 21. Estaba tan doente que o/a tiñan que espir//tiñan que o/a// que espilo/la e todo.
 22. Xa ao entrar, recoñecino/na pola voz.
 23. Xa estou cansa de lle dicir/dicirlle que ese guindastre o/a pode esmagar//esmagalo/la se se pon aí.
 24. Seica lle dixo o bispo que se podía retirar/retirarse cando lle parecese mellor.
 25. Como lle latexa o corazón, que non se asuste, que non é para tanto!
 26. Non o/a quixen magoar//quixen magoalo/la, que perdoe.
 27. Non fai máis que se illar/illarse dos compañeiros, tense que sentir//ten que se sentir//ten que sentirse cómodo e deixarse levar polo bo humor.
 28. Voulle quentar/quentarlle a auga para que se poida bañar/bañarse axiña.
 29. Canto o/a amou mentres non o consumiu a enfermidade!
 30. Penseille arranxar/arranxarlle o cuarto canto antes.
 31. Xa escampou, déixolle o paraugas onde estaba.
 32. En canto lle vendeu a dorna o señor Pedro?
 33. Si, home, botouno/na fóra por lle soar/soarlle o móbil.
 34. Ben me lembro de cando lle bateu cun croio na cabeza.
 35. Esas cores tan fortes pódenlle producir/producirlle molestias na vista.
 36. Se non deixa de facer trasnadas, vouno/na ter que pexar//telo/la que//ter que pexalo/la como a un cabalo.
 37. Hai que ver o ben que o/a agasallaron hoxe.
 38. Que lle receitou dona Inmaculada, esa doutora que tan ben lle cae?
 39. Por ir ás arrasadeiras mallouno/na o pai.
 40. O luns caíanlle uns lóstregos arrepiantes.
 41. Que ben lle recende a roupa!
 42. A nugalla non o/a deixa erguer a tempo.
 43. Que se retire de aí ou guíndoo/a á auga.
 44. Case lle oín todo.
 45. Que se poña a comer e que lle aproveite!
 46. Que lle augurou a súa fada madriña?
 47. Mañá recollereille os libros.
 48. Dareille un aprobado para que se alegre.
 49. Entón puxareino/na e el fará como que cae.
 50. Que sente aí e non se mova, que lle vou procurar/procurarlle un calmante.
 51. Demasiado lle sorriu a fortuna este Nadal, que non se faga o parvo.
 52. Talvez lle xurdan novas posibilidades, que se vaia preparando/que vaia preparándose.
 53. Quen o/a pariu, que o/a lamba!
 54. O que o/a afundiu foi unha vaga.
 55. A crise afundiulle a empresa.
 56. Atopeino/na a rillar no chocolate.
 57. Andáballe un rato comendo/coméndolle no queixo.
 58. Sempre o/a lembrarei, páselle o que lle pase!
 59. Ese médico sandouno/na e nada lle pediu a cambio.
 60. Os reféns saíronlle ilesos do banco.
 61. Xamais o tratarei como un escravo, que non se queixe.
 62. Por lle cantarmos/cantármoslle esa cantiga, puxéronnos unha multa.
 63. Se cadra, foron os toxos os que o/a espiñaron.
 64. Meteuno/na nun portal e tiroulle a carteira.
 65. De seguiren así, pouco lle van regalar/regalarlle.
 66. O vento rachoulle a saia e deixouna toda esfarrapada.
 67. Como o/a distribuíron na aula? Que lugar lle correspondeu?
 68. Saudeino/na cando se dispuña a cantar.
 69. Algúns procurábano/a para lle entregar/entregarlle un presente.
 70. Se lle proe, que se rañe.
 71. Non o/a deixou falar.
 72. Ese resolio melloraralle a voz.
 73. Por que lle/o/a chaman maragato?
 74. Díxenlle, dígolle e direille que o/a/lle quixen, quéroo/a/lle e querereino/na/lle como nunca ninguén o/a/lle quixo a vostede.
 75. Se lle saíron ben todas as frases, que se contente, que xa sabe diferenciar te de che.