1. Colleullas.
 2. Tampouco cho trouxeron.
 3. Protestei cando ma estragaron.
 4. Case llela leu toda.
 5. Uns cortáronas, outros bebérono.
 6. Se mo dás, doucho.
 7. Os veciños decotárona.
 8. Mentres os vía no meu cuarto, estaba ledo.
 9. Entón, tirouna sobre a mesa.
 10. A meniña púxollos.
 11. Aínda que mo traias, non o vou coller // non vou collelo.
 12. Seica llo regalaron o día do seu aniversario.
 13. Gañábaa separándoas segundo o seu sexo.
 14. Os gobernos das grandes potencias decidíronos facer // decidiron facelos, desde agora, con rosas e caraveis.
 15. Recollinllos.
 16. Ningúnvaqueiro a atracou.
 17. Agora vóullelos servir // vou servírllelos, forasteiros.
 18. Sempre os hai nas súas películas.
 19. O doente pedíullelo.
 20. Moitos compañeiros tivérono.
 21. Veña, arránxamo!
 22. Como chas meteron na cabeza?
 23. Nin a comeu nin as comerá.
 24. Saía da casa cedo e meteuna no coche.
 25. Antano comprábanos e vendíanos como se fosen animais.
 26. Nalgures cha teño.
 27. Despois do partido déullela.
 28. Eu prefíroas ver // prefiro velas.
 29. O duque mercoullo.
 30. Pregúntallela.