2º e 4º ESO
Texto sobre as 95 tesis e o Arcebispo de Sevilla
As Capitulacións de Santa Fé. Texto para comentar
Mapa dos descubrementos e exercicios
A conquista das Indias. Mapa
A conquista das Indias. Exercicios
A América colonial. Exercicios
sq_dgrn.gif
Criterios de Avaliación
AS VIAXES DE COLÓN
A primeira viaxe
A segunda viaxe
A terceira viaxe
A cuarta viaxe
A COLONIZACIÓN DAS INDIAS
Os Reis Católicos. Apuntamentos
Testamento de Isabel a Católica
As crises do século XVII. Textos e exercicios
Os casamentos na casa de Austria
Láminas Barroco
Barroco, introducción e arquitectura
A monarquía absoluta
Barroco, escultura
Primera página
square.gif
Página anterior
square.gif
Página siguiente
square.gif
Última página
square.gif
Barroco, pintura
Corrección
Normas para facer un comentario de texto
aula_de_historia004001.jpg