TAREFAS:

1- Establece unhas medidas coherentes para a peza se a maior dimensión e de 72 mm.

2- Debuxa as vistas acotadas necesarias (usa as túas medidas)

3- Na seguinte isométrica acotada descobre que é o que falta

ver figura

PISTA: algunha liña vista e algunha cota

  • Botsn esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botsn esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botsn dereito para acceder a tsdalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER ATRAS

Modelos 3D por JGO . 2005