CUESTIÓNS E TAREFAS:

1- Das tres vistas tradicionais, dúas son fáciles e a terceira bastante máis laboriosa. ¿Cál é esta vista e por qué é máis difícil de trazar?

2- ¿Cómo fabricarías esta peza?

3- Debuxa a peza en perspectiva caballera. Elixe ti a posición máis representativa

  • Botón esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botón esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botón dereito para acceder a tódalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005