TAREAS:

1- Debuxa as vistas necesarias en sistema americano

2- Debuxa a peza en isométrica co alzado mirando á dereita

3- Debuxa a peza en perspectiva caballera

  • Botón izquierdo para rotar la pieza
  • CTRL + Botón izquierdo para zoom
  • SHIFT + Botón izquierdo para mover la pieza
  • Botón derecho para acceder a todas las posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005