TAREFAS:

1- Debuxa as vistas necesarias en sistema europeo. ¿Son necesarias tres vistas? Ten coidado e fíxate nos detalles. Amplía a peza co ZOOM nas vistas en 2 dimensións e activa a regla e verás que non é totalmete simétrica.

2- Debuxa a peza en isométrica co alzado mirando á dereita. Supón a peza simétrica.

3- Debuxa a peza en perspectiva cónica.

  • Botón esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botón esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botón dereito para acceder a tódalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005