TAREFAS:

1- Debuxa planta, alzado e perfil en sistema europeo. O corte é unha elipse.

2- Debuxa a peza en perspectiva isométrica

  • Botón esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botón esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botón dereito para acceder a tódalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005