CUESTIÓNS E TAREFAS:

1- Debuxa a peza en proxección diédrica. Fai as seis vistas en sistema europeo. ¿Cántas son realmente necesarias?

2- Fai dobre-clic na peza para lanzar a versión completa do SpinFire e activa o plano de sección para ver en detalle o interior. ¿Cres que a representacion que fixeches das vistas exteriores é suficientemente aclaradora?

2- Debuxa a peza en perspectiva caballera.

  • Botón esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botón esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botón dereito para acceder a tódalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005