TAREFAS:

Esta figura está formada por 3 barras da mesma lonxitude e curvadas co mesmo radio.

1- Debuxa planta alzado e perfil da figura mostrada.

2- Debuxa a peza en perspectiva caballera

3- Debuxa a peza en perspectiva cónica

  • Botón esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botón esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botón dereito para acceder a tódalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005