TAREFAS:

1- Debuxa as vistas necesarias en sistema europeo. ¿Chegan dúas? Ten en conta a simetría da peza pero tamén o relevo da zona inferior.

2- Valora se é necesario trazar as liñas ocultas ou non por se dificultan a interpretación do plano.

2- Debuxa a peza en isométrica de xeito que o deseño da peza se mostre o máis claramente posible.

  • Botón esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botón esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botón dereito para acceder a tódalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005