TAREAS:

1- Debuxar únicamente as vistas exteriores desta llanta non é interesante pois faltaría moita información. Proba a debuxar o perfil con e sen liñas vistas. Non te esquezas de activar o plano de corte en SpinFire para poder observar mellor tódolos aspectos da peza.

2- Voltaremos a esta llanta no apartado de cortes e seccións xa que verías que non resulta operativo dar unicamente as vistas exteriores.

3- Debuxa a peza en perspectiva caballera

  • Botón izquierdo para rotar la pieza
  • CTRL + Botón izquierdo para zoom
  • SHIFT + Botón izquierdo para mover la pieza
  • Botón derecho para acceder a todas las posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005