CUESTIÓNS:

1- ¿Ten sentido representar esta figura en planta, alzado e perfil? ¿Ou escollerías algún tipo de perspectiva?

  • Botón esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botón esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botón dereito para acceder a tódalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005