TAREFAS:

1- Debuxa as vistas necesarias en sistema europeo. ¿ë interesante engadir un plano auxiliar de proxección? Se e así...prescindirías de algunha vista?

2- Debuxa a peza en isométrica co alzado mirando á dereita

3- Debuxa a peza en perspectiva cónica. Eixe ti a posición da peza e o punto de vista máis adecuados.

  • Botón esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botón esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botón dereito para acceder a tódalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005