TAREFAS:

1- Debuxa planta e alzado da peza.

2- ¿Qué problemas presenta a posición do tubo cilíndrico oblicuo?

3- Usa un plano auxiliar de proxección para representar en verdadeira dimensión a parte do tubo cilíndrico.

4- Debuxa a peza en perspectiva isométrica.

5- Debuxa a peza supoñendo que o oco do tubo cilíndrico atravesara toda a peza.

 

  • Botón esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botón esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botón dereito para acceder a tódalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005