TAREFAS:

1- Debuxa a figura en perspectiva isométrica co "lunar" cara a esquerda e a base prismática no chan. Axudate da posibilidade de rotar a figura desta aplicación.

2- Debuxa nesa mesma posición a base, o que quedaría tras extraerlle as esferas da figura representada.

  • Botón esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botón esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botón dereito para acceder a tódalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005