TAREFAS:

1- Esta figura é semellante a anterior, seguindo o estilo de algunhas esculturas modernas, sen embargo verás que é bastante mais complicada de debuxar pola intersección das barras cilíndricas.

2- Representa a planta, alzado e perfil desta figura.

2- Debuxa a peza en isométrica co alzado mirando á dereita

3- Debuxa a peza en perspectiva caballera

  • Botón esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botón esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botón dereito para acceder a tódalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005