TAREFAS:

1- Debuxa a planta

2- Debuxa o alzado

3- Debuxa o perfil

4- Debuxa a peza en isométrica co alzado mirando a esquerda

  • Botsn esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botsn esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botsn dereito para acceder a tsdalas posibilidades de Spin-Fire

Modelos 3D por JGO . 2005