TAREFAS:

Nesta primeira peza imosche axudar a ver as aristas ocultas. Poñemos a peza transparente e marcamos as aristas, pero ti serás o que ten que ver cales son vistas e cales ocultas.

Rota a peza ata que o triangulo que sobresae esté horizontal e mirando cara ti. Ese será o alzado.

Pensa en como se fabricaría esta peza mediante arranque de material a partir de un prisma metálico.

1- Debuxa o alzado.

2- Debuxa o perfil esquerdo.

3- Debuxa a planta.

4- Debuxa a peza en perspectiva caballera.

5- Debuxa a peza en perspectiva isométrica.

  • Botsn esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botsn esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botsn dereito para acceder a tsdalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005