TAREFAS E CUESTIÓNS:

1- Debuxa a planta

2- Debuxa o alzado

3- Debuxa o perfil

4- ¿Se repite algunha vista?

5- ¿Dibuxaches as aristas ocultas? ¿Non? Pois faino agora. Fai doble-clic na peza para entrar no programa SpinFire e activa un plano de corte para ver mellor a peza por dentro e poder debuxar esas liñas ocultas.

6- Debuxa a peza en isométrica co alzado mirando a esquerda

  • Botsn esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botsn esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botsn dereito para acceder a tsdalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005