TAREFAS:

1- Coloca a peza co cilindro en vertical e a talla cara arriba. Ese será o alzado.

2- Debuxa o alzado, planta e perfil.

3- Debuxa a peza en isométrica co alzado mirando a esquerda.

  • Botsn esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botsn esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botsn dereito para acceder a tsdalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005