TAREFAS:

1- Debuxa a planta, alzado e perfil da figura coas aristas ocultas, tendo en conta que as tres dimensións da peza son iguais.

2- Debuxa a peza en isométrica .

3- A peza é relativamente sinxela, poderás debuxala en perspectiva cónica ¿non?

  • Botsn esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botsn esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botsn dereito para acceder a tsdalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005