TAREFAS:

1- ¿Cantas vistas se necesitan para representar o embudo? (Sen usar acotación e símbolos de diametro)

2- Debuxa as vistas necesarias.

3- Debuxa a peza en perspectiva isométrica.

  • Botsn esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botsn esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botsn dereito para acceder a tsdalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005