TAREFAS:

1- Planta,alzado e perfil dereito desta escaleira.

2- Perspectiva caballera

3- Perspectiva cónica con 2 puntos de fuga

4- Perspectiva cónica con 3 puntos de fuga, cun punto de vista baixo.

  • Botsn esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botsn esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botsn dereito para acceder a tsdalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005