TAREFAS:

1- Debuxa as seis vistas (con aristas ocultas) desta ¿casa?

2- Debuxa a figura en perspectiva isométrica.

3- Debuxa a perspectiva caballera .

4- Debuxa a peza en perspectiva cónica.

  • Botsn esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botsn esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botsn dereito para acceder a tsdalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005