TAREFAS:

1- Debuxa a planta e o alzado deste pazo. (fixate en detalles do tellado do ala lateral,que non é exactamente a dúas aguas)

2- Debuxa a figura en perspectiva cónica, coa fachada mirando a esquerda.

  • Botsn esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botsn esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botsn dereito para acceder a tsdalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005