TAREFAS:

1- Coloca a peza na posición mais adecuada e representa o alzado, planta e perfil. (ollo coas aristas ocultas)

2- Debuxa a peza en perspectiva caballera.

  • Botsn esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botsn esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botsn dereito para acceder a tsdalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005