TAREFAS:

1- Debuxa o alzado e o perfil deste tellado, unión do prisma triangular e a pirámide.

2- Debuxa a planta. ¿Cres que o podes trazar con precisión sen a axuda das outras dúas vistas?

3- Debuxa o tellado en isométrica

  • Botsn esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botsn esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botsn dereito para acceder a tsdalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005