TAREFAS:

1-No cilindro oco cortado de xeito oblicuo ¿Qué figura xeométrica resulta se miramos o corte de fronte?

2- Debuxa a planta, alzado e perfil.

  • Botsn esquerdo para rotar a peza
  • CTRL + Botsn esquerdo para zoom
  • SHIFT + Botón esquerdo para mover a peza
  • Botsn dereito para acceder a tsdalas posibilidades de Spin-Fire

VOLVER A VISTAS

Modelos 3D por JGO . 2005