Published books  
     
 
    1 Poetry
  Catálogo de velenos. Esquío, Ferrol 1999.
     
 
   
 
    2 Fiction
  Teoría do caos. Xerais 2001, Vigo. Premio Xerais de novela 2001
  Unha presa de terra. Ir Indo 2001, Vigo. Premio Novela por Entregas da Voz de Galicia.
  "Desaforados muños" en Airadas de palabras. Relatos galardoados no IV, V e VI certame Manuel Murguía; Santiago, Laiovento1998.
  A Compañía Clandestina de Contrapublicidade. Galaxia 1998, Vigo; Literaria nº 151. Premio Álvaro Cunqueiro de Narrativa 1998
  Lobos nas illas. Xerais 1996, Vigo, (Col. de Narrativa)
In Spanish, Lobos en las islas Lumen, 2001, Barcelona.
  Tránsito dos Gramáticos. Xerais 1993, Vigo, (Col. de Narrativa). In Spanish, Tránsito de los Gramáticos, Ed. Acento, 1997, Madrid.
     
 
   
 
    3 Children and young people
  A Banda sen futuro. Xerais 1999, Vigo. Premio Lazarillo de literatura xuvenil 1999 e Premio Lecturas de literatura xuvenil 2001.
In Spanish: La Banda sin futuro, SM, Madrid, 2000
  Lapadoiras, Sacaúntos e Cocón. Galaxia, 1999 Vigo (col. Bambán).
in Spanish: Tragaldabas, Sacamantecas y el Coco. Madrid, Editores Reunidos, 1999
  O chápiro verde. Anaya, 1999 Madrid, (col. Sopa de libros)
In Spanish: El chápiro verde. Anaya, 1999
  O monstro da chuvia. Col. A Maxia das Palabras, Xunta de Galicia 1998, Santiago de Compostela. il. F. Bueno.
  O trasno de Alqueidón. Xerais 1996, Vigo. Ilustr. Miguelanxo Prado.
  A expedición do Pacífico. Vigo, Xerais 1994. Ilustr. Fran Jaraba. Premio Merlín de Literatura infantil e xuvenil 1994 e Premio da Crítica á creación literaria en galego 1995
In Spanish: La expedición del Pacífico. Anaya col. Tus Libros nº 149, 1996; il. Tino Gatagán.
In Portuguese: A expedição ao Pacífico. Dom Quixote 1999.
  Nogard. Madrid, Alfaguara - Obradoiro, 1994. Ilustr. Tokio
  O rescate do peneireiro. Vigo, Xerais, 1990. Ilustr. Fran Jaraba.
  A formiga coxa. Vigo, Xerais, 1989. Ilustr. Fran Jaraba.
     
 
    4 Theater
  El-Rei Artur e a abominable dama. Autores: C. Domech, J. Rey e M. Aleixandre. Vigo, Ed. Ir Indo, 2001. Ilustr. Andrea López.
     
   
 
    5 Awards
  Premio Xerais. Novel 2001 to Teoría do caos.
  Premio La Voz de Galicia, 2001 novel by instalments to Unha presa de terra.
  Premio Lazarillo for Childrens' books 1999 to A banda sen futuro.
  Premio Lecturas for Childrens' books to the same book.
  Premio Esquío for poetry 1998 to Catálogo de Velenos.
  Premio Álvaro Cunqueiro for fiction 1998 to A Compañía Clandestina de Contrapublicidade.
  IBBY Honor List for the translation of The Hunting of the Snark from Lewis Carroll (A caza do Carbairán)
  Premio Manuel Murguía for Short Stories 1997 to "Desaforados Muños".
  Premio Rañolas 1996 to O Trasno de Alqueidón.
  The same book shortlisted for the National Award for Childrens' book.
  Premio Merlín for Childrens' book 1994 to A expedición do Pacífico.
  Galician Critics' Award 1995 to A expedición do Pacífico (only time that has been awarded to a book for young people).
     
 
 
    6 Essay, Biography
  Castelao segundo Rañolas. Vida e obra de Castelao. Vigo, Galaxia, 2000.
     
 
 
    7 Traduccións
  Muller ceiba (Loose woman) from Sandra Cisneros. Vigo, Xerais, 1997. Col. Ablativo Absoluto.
  A caza do Carbairán (The Hunting of the Snark) from Lewis Carroll. Vigo, Xerais, 1996.
  Harry Potter e a pedra filosofal (Harry Potter and the Philosopher's Stone) from J. K. Rowling. Vigo, Galaxia, 2001.
     
 
 
    8 Short stories and poems in antologies and records
  Poems in Poets of Galician P.E.N. club. P.E.N. clube de Galicia, 2001 (bilingual galician / English)
  Poems in dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90 Letras de Cal, Santiago, 1999.
  "Lobos nas illas" en Rías de Tinta. Literatura de mujeres en francés, gallego e italiano, ed. bilingüe editado por M. Segarra, H. González e F. Ardolino. Edicións Universitat de Barcelona, 1999.
  "De tantos nomes", poema no disco "Calamidá Sentimental" de Pilocha, Xerais 1998.
  "Xoana de Castro atravesa a Quintana" in Antoloxía da narrativa actual I. Ed. X.M. Eyré, Vigo, A Nosa Terra, col. A Nosa Literatura 47, 1997.
  "Agardando polos morcegos" in Antoloxía do Conto galego de medo. Ed. S. Gaspar. Vigo, Galaxia 1996 (Colección Literaria nº 139).
  "Lobos nas illas" en Unha liña no ceo, 58 narradores galegos, Vigo, Xerais 1996.
  "A luz do día escura" in O relato galego: unha ollada desde os nosos días. Ed. D. Vilavedra. Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 1995.