Relatos
 
arrebolado
 
 
arrebolado desde o alto da esparxa como un groso peixe verde o diccionario de don Eladio bateu na súa fronte, salferíndoa con escamas de palabras, asolagándoa nos seus tombos de sinónimos e adverbios.

(La Voz de Galicia, 17 maio 2001)

relato anterior | relato seguinte

REGRESAR AO ÍNDICE DE RELATOS