Os Discordantes

Peña deportivo gastronómica

Inicio Socios Quinielas Premios Estatutos Galería

 

Esta Peña xurde despois dun amplo debate a carón da barra dun bar, entre os amigos Pepe, Suso e Norberto, motivo polo cal estas tres persoas pasan a ser consideradas como os socios fundadores de dita Peña.

Para pertencer a ela, será requisito indispensabel contar coa aprobación dos socios da mesma. O interesado deberá demostrar que é unha persoa digna de ser pertencer a Peña cumprindo unha serie de requisitos que lle serán comunicados, chegado o momento, pola Xunta Directiva.

Moi importante: Só serán considerados membros da Peña, a todos os efectos, os socios que figuren no cosido de imaxes do pé desta páxina.

 

Taboleiro de novas

A próxima xuntanza queda para o SÁBADO 21 de maio de 2011.

Orde do día da próxima xuntanza:

  • Estado de contas.

Cenaremos no restaurante Severino, a cea será gratuíta, os gastos corren a gargo dos fondos da Peña.

Socios da Peña

Estes son os membros da Peña Os Discordantes a día de hoxe.
© Copyright Os Discordantes 2010