Benvido á

 páxina de

 


Serafín Álvarez

Profesor de Lingua Galega e Literatura do IES de Mugardos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tintarrás

Caderno de Lingua e Literatura

 

Actividades autoavaliables
realizadas cos programas
WebQuestions2  e HotPotatoes
para traballarmos  aspectos
ortogr
áficos, gramaticais e léxicos
da lingua galega.

Exercicios

 

 

 

Acceso ao
Entorno Virtual de Aprendizaxe
(EVA)


 

 

 

 

O nome dos dedos

Para saber máis:

·       Dúbidas do galego

·       Orella Pendella

 

Descifra

 

 

 

Todos os textos, imaxes e ligazóns destas páxinas teñen, exclusivamente, unha intencionalidade didáctica e unha funcionalidade educativa. Se algunha persoa ou institución considera que se vulneran os seus dereitos, pode dirixirse ao webmaster (tintarras@gmail.com), para solicitar a retirada do material que considere da súa propiedade intelectual.