Ortografía

Acentuación Tree-Frog7.gif (8324 bytes)
Uso de B e V
Uso de H
Uso de L e R
(br-bl; fr-fl...)
Uso de N e Ñ

Uso de S e X
Homógrafas e homófonas
Outros signos ortográficos (diérese...)

Test de corrección

 

Morfoloxía

 

  Subs. e adx.

Xénero (Concordancia, formación do feminino...)

 

Número (Concordancia, formación do plural...)

 

Graos do axdectivo: Comparativo

                                Superlativo

 

 

Verbo

Tempos verbais                           Voz pasiva

 

Análise morfolóxica

 

Perífrases verbais

 

 

Artigo...

Contraccións

 

Sintaxe

 Pronomes persoais (Te/che...)

 

 

 

Léxico

Manexo do dicionario
Definicións  

 

Relacións semánticas (Sinónimos...)     Campos semánticos: Partes do corpo

 

       Eufemismos                                                            Planetas

 

                                                                                 Insectos, Paxaros

Formación de palabras: Prefixos

 

Comprensión lectora

Textos

Pasatempos

Tornaletras

Encrucillados

Páxina principal