Besuves                                             
Enche os buratos coa letra B ou V segundo corresponda.

1. Marailla    

2. Caar

3. Laadora

4. Aogada

5. Aelá

6. Viaxaa

7. Sílaa

8. Resoler               Dicionario da RAG

9. Sorer

10. Actio

                                                                                                        Seguinte