Acentuación

Todos os ocos están en posición tónica

a - á

Ademis
Lpis
Mañ
Pncreas
Carcter

e - é

 Flix
Dficit
Srio
T (Infusión)
Ningun

i - í

Bceps
Odo
Ralent
Anda
Maimño

o - ó

Dlmen
Vagn
Fra (adv. de lugar)
Doutra
Biloga

u - ú

Mamt
Hmido
nico
nicamente
La

 

                    Seguinte