A web do val do río Neira
 
A lingua
Etnografía etc.
(Cultura)
 


Algúns personaxes destacados desta zona (faltan moitos, claro, xa os iremos metendo):

- Ramón Piñeiro López (Carracedo, Láncara, 1915 - Santiago de Compostela 1990), galeguista, escritor, director da editorial Galaxia, entre outras moitas cousas, e artífice da corrente "culturalista" do "galeguismo interior" durante o franquismo... (+máis)

- Alfonso Cela Vieito, "Celita" (Carracedo, Láncara, 1885 - Madrid 1932), o único toureiro galego que tomou a alternativa... (+máis)

- "Os Correas", familia orixinaria de Neira de Rei (Neira de Xusá-Baralla) que deu varios personaxes destacados: Antonio Correa Fernández (1862-1907), médico e escritor; os seus fillos Isaac Correa Calderón (1893-1975), médico e escritor; Asunción Correa Calderón (1896-1951), escritora; Evaristo Correa Calderón (1899-1986), escritor, galeguista e hispanista; e Juan Antonio Correa Calderón (1907-1962), xornalista. Dunha pola asentada na Coruña desta familia son Antonio Bonet Correa (Historiador da Arte) e Asunción Bonet Correa (pintora)... (+máis)

- Fidel Castro, o presidente de Cuba, que podemos dar por fillo desta terra pois de Láncara era seu pai, e coa súa familia lancaresa mantén aínda hoxe algunha relación... (+máis)


 

 

 

 

 


"Celita"

 

 

Cultura (Lingua,
personaxes, etnografía...)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Volver a páxina Inicio Valdoneira
Ir a seccións: A Lingua, segintes (en obras).


Valdoneira 2003-4